www.deleesclub.com          
  Welke
boeken zijn er gelezen.
             
      Multatuli: Woutertje Pieterse
Arends: Gedichten
Cohen: Beautiful Losers
Mulisch: De Aanslag
Bowles: De tere prooi
Kopland: Het orgeltje van yesterday
 

leesclub
Leden
Auteurs
Chronologie
Herkomst
Volgende
Nieuw
Links


Klik op cover voor link
=
Tekst online

         
 

overzicht

     
 

1982

1984

   
 

1983

   
         
 

Multatuli - Woutertje Pieterse
25 Woutertje Pieterse (1890)
Multatuli (Amsterdam 2/3/1820 - Nieder-Ingelheim, Duitsland 19/2/1887)
Inleiding: Wouter 9/2/1983

Wij weten reeds dat het heden de grote dag was, waarop meester Pennewip de dichterlijke voortbrengselen van 't genie zijner leerlingen keuren zou. Daar zat-ie. Zijn veelbewogen pruikje deelde in de aandoeningen die hem bezielden bij 't lezen der dichtstukken, en we zijn onbescheiden genoeg over z'n schouder te zien, om op onze beurt bewogen te worden door indrukken van onwaardeerbaar kunstgenot.

Jan Arends - Gedichten 26 Gedichten (1965)
Jan Arends (Den Haag 13/2/1925 - Amsterdam 21/1/1974)
Inleiding: Henk 9/2/1983

Mijn dag verstrijkt
in regelmaat van schande.
Ik ben een arme man
en alle leven doet mij zeer.

Leonard Cohen - Beautiful Losers 27 Beautiful Losers (1966)
Leonard Cohen (Montreal, Canada 21/9/1934)
Inleiding: Loek 9/2/1983

Catherine Takakwitha, who are you? Are you (1656-1680)? Is that enough? Are you the Iroquios Virgin? Are you the Lily of the Shores of the Mohawk River? Can I love you in my own way? I am an old scholar, better-looking now than when I was young. That's what sitting on your ass does to your face.

Harry Mulisch - De Aanslag 28 De Aanslag (1982)
Harry Mulisch (Haarlem 29/7/1927)
Inleiding: Wouter 14/4/1983

Ver, ver weg in de tweede wereldoorlog woonde een zekere Anton Steenwijk met zijn ouders en zijn broer aan de rand van Haarlem.

Paul Bowles - De tere prooi 29 De tere prooi (1950)
Paul Bowles (New York 30/12/1910 - Tanger 18/11/1999)
Inleiding: Gijsbert 30/9/83

Then there was black silence that opened like a wound from time to time, to let in the soft, deep notes of the flute playing the same succession of notes again and again. Suddenly he felt excruciating pain everywhere - pain and cold.

Rutger Kopland - Het orgeltje van yesterdayRutger Kopland - Een lege plek om te blijven 30a Het orgeltje van yesterday (1968)
30b
Een lege plek om te blijven (1975)
Rutger Kopland (1934)
Inleiding: Henk 24/11/83

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht

 

omhoog

               

1984